Wat doe ik met mijn grond

Uw situatie

Wij adviseren & sturen

U hebt een bouwgrond

Grond voor bouw van appartementen / meergezinswoningen/ groepswoningbouw en woonerven/ verkavelbare gronden. Gronden voor bouw van commerciële / dienstenruimten

U hebt een grond met bestaand pand

Een grond waar een of meerdere oude of jongere gebouwen op staan. Dit kunnen grote tot kleine gebouwen zijn.

U zoekt een projectontwikkelaar

U wenst een bouwproject uit handen te geven.

U wil zelf een project realiseren

U wenst een project zelf niet uit handen te geven en wilt het zelf realiseren.

Haalbaarheid en opvolging

Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent om het meeste uit uw project te halen
Maak uw beslissingen gegrond
 • FINANCIËLE HAALBAARHEIDSSTUDIES

  Opmaak van financiële haalbaarheid van projecten, maken van bouwkostramingen, maken van ramingen betreffende vastgoedontwikkelingen.

 • Voorbereiding en opvolging

  Admistratief, technisch, juridisch en financieel mag u geen steken laten vallen. Zorg ervoor u te omringen met mensen die verstand van zaken hebben en die u hierbij kunnen helpen.

 • Beheersmanagement

  Weet wat u in uw handen hebt. Laat uw (leegstaande) gebouwen inspecteren aan de binnen- en/of buitenkant op schade, defecten, gebreken, vandalisme, etc. wij coördineren, volgen de herstelling van de schade,.. op. Deze rondgangen gebeuren best op een afgesproken frequentie.

 • Commerciële opvolging

  Het project, idee op de juiste manier naar buiten dragen. Het juiste publiek hiervoor aanspreken d.m.v. verschillende mediums.

contacteer ons

Laat uw grond niet langer rusten